Tiệm Ở Colorado Springs CO Cần Thợ Nail Nữ có kinh nghiệm biết làm bột, chân tay nước. Tiệm ở khu Mỹ trắng đông khách, khách lịch sự, tip cao. Bao lương hoặc ăn chia tùy ý.Chỗ làm vui vẻ, chủ dễ tính.  Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone: 719-325-6343 (cell) hoặc 719-573-0043 (w).

3747 Bloomington St | Colorado Springs, CO 8092

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: