Cần Sang Tiệm Nail Khu Đông Đúc Khách Rất Sang Giá Nail Cao In Burlington KY

Cần sang gấp tiệm nail ở Burlington, KY. Tiệm có 6 bàn, 4 ghế rộng 1000sqft. Trong khu đông đúc, khu Mỹ trắng khách rất sang. Giá nails rất cao, nhanh lấy lại vốn. Income cao từ $300 trở lên, rent rẻ $1550 included cam. Giá bán $79k (giá cả thương lượng). Thật lòng muốn mua xin vui lòng liên lạc: Anh Dũng 859-444-2616 hoặc phone tiệm 859-746-2873.

L A Nails | Burlington, KY

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: