Cần Sang Tiệm Nail Gấp Tiệm Khu Đông Khách Trong Mall Vùng Papillion, NE

Cần sang tiệm nail gấp, tiệm khu trắng trong mall, khu đông khách. Income cao, tip cao, có 14 ghế, 10 bàn, phòng wax phòng ăn đầy đủ. Tiệm rộng 1700 sqft, giá bán $165k. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: Chị Thảo 402-570-2393 hoặc phone tiệm 402-763-4888. 
Top Q Nails & Spa | 7640 Towne Center Pkwy Ste 112, Papillion, NE 68046

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: