Cần Thợ Nails Nam Nữ Làm Chân Tay Nước Bột Dipping Vùng Bryant AR


Cần thợ nail chân tay nước , bột dipping.Tiệm làm giá cao, ăn chia hoăc bao lương: $900-$1,000 (6 ngày), hơn an chia 6/4. Tiệm trong khu shopping sang, khu mỹ trắng, Lương cao , tip hậu . Tiệm cách nhà 3 phút, cách chợ Việt Nam 10 phút. Không khí làm việc vui vẻ, thoải mái và hòa đồng. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc 501-291-7930 or tiệm 501-847-1183

Memory Nail -spa | 3231 Main St, Suite 7, Bryant, AR - 72022

Cần Thợ Nails Bao Lương $ 800 - $ 1000/ Tuần In AR

Cần thợ nail ưu tiên thợ nữ, biết làm facial, wax or biết làm đủ thứ càng tốt . Bao lương $ 800 - $ 1000/ tuần. Tiệm mở cửa 9:30 a.m to 7p.m. Có chỗ cho thợ ở xa. Tiệm trong khu shopping. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc 501-904-5982 (w) or 501-650-5252

Gateway Nails & Spa |10800 Bass Pro Parkway Suite # B, Little Rock , AR 72210

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: