Cần Thợ Nails Bao Lương Tùy Theo tay Nghề In AR

Tiệm Nails vùng White Hall tiểu bang Arkansas cần thợ nails biết làm bột. Bao lương tùy theo tay nghề. Tiệm rất đông khách, khách dễ thương, tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ thoải mái, chủ hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Anh Thiện  870-550-7979 (call or text)

Phone: (870) 550-7979 | Area: White Hall, Arkansas

Cần Thợ Nails Biết Làm Bột, Dipping Powder, Chân Tay Nước In Little Rock, AR

Tiệm AmeriNails ở Little Rock, AR. Cần thợ nails biết làm bột, dipping powder, chân tay nước. Bao lương từ $ 950- $1250/ tuần trên ăn chia. Tiệm làm việc vui vẻ, không khí gia đình. Mọi chi tiết xin liên lạc: 619-549-2755 (Cell) or 501-225-4545 (w).

AmeriNails | 12800 Chenal Pkwy Ste 4, Little Rock, AR 72211

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: