Tiệm Templeton Nails & Spa In 1131 Rossi Rd Templeton, CA cần thợ nail bột or CTN. Tiệm nằm khu Mỹ trắng, trong khu chợ Trader Joe, khách giàu, tip nhiều.  Bao lương thợ CTN $900 & up, thợ Bột $ 1000 & up tùy theo khả năng. Tiệm làm có tính cách gia đình, không giành giật , chia turn đều, vui vẻ, thoải mái, có chỗ ở cho thợ ở xa thoáng mái sạch sẽ. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin liên lạc Anh Quang: 714-804-3458 ( C)

Templeton Nails & Spa In 1131 Rossi Rd Templeton, CA

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: