Cần Thợ Nails In California không kinh nghiệm Chủ sẽ Train

Cần thợ nails vùng hanford california, kinh nghiệm hay không kinh nghiệm chủ sẽ train, Điều kiện phải có bằng california, Tiệm nằm trong hanford mall . Starlight nails and spa. Ace ở tiểu bang cali hoac tiểu bang khác tay nghề yếu muốn vừa làm vừa học nghề xin vui lòng text duy 4085071687

Phone: (408) 507-1687| Area: Hanford, California (  Zipcode: 93277 )

Cần Thợ Nails Gấp/ Nails Tech Wanted

Bellagio Nails & Spa đang cần thợ ( dưới 35 tuổi ) chân tay nước, gel, biết làm bột dip càng tốt. Full time or Part time. Tiệm lớn rất đông khách trên San Clemente. Khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Income  $ 750 - $ 1000/ week. Tiệm sang, giá cao. Tiệm rất thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc Amy 714-312-9312.

Bellagio Nails & Spa Phone: (714) 312-9312  Area: San Clemente, California (Zipcode: 92673)

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: