Cần Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước Vùng Colorado Springs, CO

Tiệm nail Personal Touch Nail & Spa cần thợ nails gấp. Lương cao ăn chia hoặc bao tùy theo khả năng. Có chỗ ở đàng hoàng, tip cao, tiệm giá cao. Cần thợ bột và chân tay nước. Xin liên lạc Hà (443) 846-5472. 

Personal Touch Nails & Spa | 4128 Austin Bluffs, Colorado Springs, CO - 80918

Cần Thợ bột & Chân Tay Nước Lương $900-$1200/tuần In Colorado

Cần thợ nail nam/nữ biết làm bột và tay chân nước. Tiệm vùng mỹ trắng tip cao, đông khách. không tranh giành. Có chổ ăn ở. Lương từ $900-$1200 tuần có thể bao lương nếu muốn nhưng phải tuỳ khả năng! Mọi chi tiết xin gọi phone tiệm : (719) 547-8863 hoặc cell Phone (719) 299-8618.

Phone: (719) 299-8618 | Area: Pueblo, Colorado (  Zipcode: 81008)


Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: