Cần Thợ Chân Tay Nước Gel Builder Lương Cao Vùng Rehoboth Beach DE

Cần thợ nail, thợ chân tay nước, gel builder, đảm bảo lương $4000-$6000 monthly. Bao lương tùy theo khả năng, kinh nghiệm. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao, giá dịch vụ cao. Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng. Tiệm ở  DE cách Philadephia 1 tiếng 45 phút, cách DC 2 tiếng chạy xe. Có chỗ ở riêng biệt cho thợ ở xa. Xin gọi Leanna 302-296-8961. 

Phone: 302-296-8961 | Area: Rehoboth Beach, Delaware ( Zipcode: 19971 )

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: