Cần Thợ Nails Nữ Có Bằng KY Làm Ở Louisville KY Khu Khách Sang Tip Cao


Cần thợ nails, thợ nữ biết làm bột, everything, có kinh nghiệm, có bằng KY. Bao lương $4000/ tháng trên ăn chia. Tiệm ở khu Mỹ trắng khách sang, đông khách, tip cao, giá nails cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng như gia đình. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc: 502-410-9557 hoặc phone tiệm 502-423-2277.

Q Nails | 3580 Springhurst Blvd, Louisville, KY 40241

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: