Cần Gấp Thợ Nails Chính Lương Cao In Hammond LA


Tiệm Zen Nails Spa Hammond cần gấp thợ nails chính bao lương cao, trên ăn chia. Tiệm ở vùng Hammond Louisiana. Có nhà thoải mái cho thở ở. Không khí chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên lạc 754-399-9998 hoặc 225-439-2322.
Thank you!

Zen Nails Spa Hammond | 1816 W Thomas St , Hammond, LA 70401


Cần Thợ Làm CTN, Nhiều Thợ Bột Có Kinh Nghiệm In Lake Charles, LA.


Cần thợ nails, thợ CTN và nhiều thợ bột có kinh nghiệm, tay nghề khá trở lên. Cần thợ quanh năm. Lương bao $1500/ tuần trên ăn chia, tiệm giá cao, lương không thay đổi. Chỗ làm thoải mái, không giành dựt, chủ sẽ giúp tìm chỗ ở cho thợ ở xa. Tiệm khách dễ tính, income ổn định từ $1500 up $2400. Mọi chi tiết liên lạc: Chị Cindy 337-302-6336. Có giúp thợ đổi bằng, liên lạc số phone: 678-971-7597.

Ultimate Nails & Spa | 621 W Prien Lake Rd, Lake Charles, LA - 70601

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: