Cần Thợ Nails Gấp Làm Chân Tay Nước Và Làm Mọi Thứ Bao Lương Or Ăn Chia In North Dartmouth MA


Tiệm Skylines Nails Spa ở 634 state road, Unit E, North Dartmouth, MA 02747. Chúng tôi cần tuyển thợ nam, nữ biết làm mọi thứ và thợ chân tay nước có kinh nghiệm làm khách. Tiệm nằm trong Plaza, khu mỹ trắng. Không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo tay nghề. Mọi thắc mắc xin liên lạc  phone tiệm 774-202-0036 or chị Thu Hà 714-804-3946

Phone: (714) 804-3946 / Area: North Dartmouth, Massachusetts (Zipcode: 02747)


Cần Nhiều Thợ Nails Gấp Bao Lương Hay Ăn Chia, Tip Cao In Tyngsboough, Massachusetts


Tiệm Natural Nails & Spa In 22B Westford Rd, Tyngsboough, MA 01879 cần nhiều thợ nails gấp, bao lương hay ăn chia tùy ý. Tiệm khu Mỹ trắng, tip cao, tiện lợi cho thợ ở Lawrence, Billerica, Tewksbury, Nashua, Lowell, Tyngsborough, Chelmsford. Chỗ làm vui vẻ, thân thiện hòa đồng.
Anh chị có nhu cầu xin vui lòng gọi số 978-866-2977 ( C) hoặc 978-394-4920 ( không nghe máy xin text lại)

22B Westford Rd|   Tyngsboough, MA 01879

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: