Cần thợ nails biết làm CTN or Everything, ăn chia 6,5 in vickburg, MS

Tiệm 5 Star Nail ở 3401 Halls Ferry Rd. Suite 2 Vicksburg, Mississippi 39180, đang cần thợ nails biết làm CTN hoặc Everything. Tiệm nằm trong khu mỹ trắng, tips cao, lương ăn chia 6,5.
Anh chị em đồng nghiệp thật lòng xin liên lạc:  601-636-9925 or Cindy Le 662-347-0558.

3401 Halls Ferry Rd. Suite 2 |Vicksburg, Mississippi 39180


Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương Khu Mỹ Trắng Tiểu Bang Mississippi


Cần thợ nails biết làm tay chân nước, bột, shellac. Tiệm  khu mỹ trắng, khách sang, gần trường đại học. Nếu biết làm bột, chân tay nước bao $1000/ tuần trên ăn chia, Có chỗ cho thợ ở xa. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 662-401-5499

Phone: (662) 401-5499  | Area: Starkville, Mississippi ( Zipcode: 39759 )


Cần Thợ Nails Bảo Đảm Lương trên $1000/Tuần In Mississippi


Tiệm Nail Creations In 190 Marketplace Dr Ste F, Richland, MS 39218, Cần Thợ Nails biết làm chân tay nước or Bột càng tốt . Tiệm nằm khu mỹ trắng, khách sang, tips cao, In come cao tùy theo khả năng, bảo đảm ăn chia $1000/tuần, nếu dưới $1000 thì bao lương.Có chỗ ăn ở cho thợ ở xa, Chủ tiệm vui vẻ, hòa đồng.
Nếu thật lòng xin gọi : 601-951-4725 ( Thơi) Or 601-709-9110 (David)

Creations I 190 Marketplace Dr Ste F, Richland, MS 39218

Cần Thợ Nails Biết Làm Tay Chân Nước Or Bột, Bao Lương $1200/6 Ngày, Tip Cao In Richland, Mississippi


Cần thợ nails, ở Missisippi. Tiệm ở Richland khu Mỹ Trắng, khách sang ăn chia dưới $1200 bao lương trên ăn, có chỗ ăn cho thợ ở xa. Thật lòng liên lạc Thi 601-951-4725 hoặc 601-709-9110.

Phone: (601) 951-4725 | Area: Richland, Mississippi (  Zipcode: 39218 )

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: