Cần Thợ Nails Biết Làm Everything Lương $1.100-$1.500/tuần


Tiệm Rose Nails & Spa in 2114 N Turner st, Hobbs, New Mexico. cần thợ Nails nam và nữ biết làm everything ( vợ chồng Ok), lương từ $ 1.100-$1.500/ tuần tuỳ theo tay nghề và khả năng làm việc, Chủ vui vẻ bao lương quanh năm. Gọi vô đi làm liền, income đảm bảo vì tiệm ít thợ, tips good, tiệm có chỗ ở thoải mái cho thợ ở xa, wifi đầy đủ, chỗ làm vui vẻ hoà đồng, tiệm sạch sẽ, chủ vui tính. Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin gọi :Thao 408-618-6666 or Kim Anh 408-926-9999.

Rose Nails&Spa | Phone: (408) 618-6666 | 2114 N Turner st  Hobbs , New Mexico  / Zipcode: 88240


Cần Thợ Nails Pink & White Thợ Lam Đủ Thứ Chân Tay Nước Bao Lương $900 In New Mexico


Tiệm nail vùng New Mexico. Cần thợ nail làm Pink & White biết làm đủ thứ, bao lương $900/ tuần. Tiệm cần thêm thợ chân tay nước. Tiệm khu mỹ trắng, tip cao. Chủ hòa đồng, làm việc không khí gia đình. Quý vị có thành ý xin liên lạc 575-499-6655 or 575-499-4070

Phone: (575) 499-6655 | Area: Carlsbad, New Mexico


Cần Gấp Thợ Nails Có Kinh Nghiệm In Clovis New Mexico


Cần Thợ Bột Pink & White, Chân Tay Nước, DIP NAIL, GEL, WAXING bao lương $1200/tuần. chi tiết xin liên lạc: (575) 265-9669 / (575) 763-3635 or (575) 769-0700

Phone: (575) 265-9669 | Area: Clovis, New Mexico ( Zipcode: 88101 )

Cần Thợ Nails Bao lương $800-$1000/ week In Alamogordo, NM.


Cần thợ nails nam/ nữ, biết làm bột, wax càng tốt. Bao lương từ $800- $1000/ week, tùy theo kinh nghiệm, thợ mới ra trường sẽ hướng dẫn thêm. Có chỗ ở riêng, chỗ làm vui vẻ, khách dễ chịu, tip cao, làm ở thành phố Alamogordo, NM. Mọi chi tiết xin liên lạc: 575-446-9108.

Phone: (575)-446-9108 | Area: Alamogordo, New Mexico


Cần Thợ Nails Biết Đủ Thứ, Bảo Đảm Lương Trên $4000/Mo In New Mexico


Đang cần nhiều thợ nails Nam / Nữ ( vợ chồng ok ) biết làm đủ thứ, P&W. Lương bao $1,000/ 7 ngày, $900/ 6 ngày...trên ăn chia. Bảo đảm 1 tuần không làm dưới $1000. Có nhà ở cho thợ ở xa, wifi, washer+dryer đầy đủ. Khu Mỹ trắng, típ cao, không khí làm việc vui vẻ. Chủ không có làm. Mọi chi tiết xin liên hệ tiệm: 575-492-1932 hoặc Tim 217-460-2881

Hollywood Nail Spa | 3920 N Lovington Hwy Ste 500, Hobbs, NM - 88240

Cần thợ bột vùng Hobbs NM bao lương $1000-$1200/tuần


Cần thợ có kinh nghiệm bột, vợ chồng OK. đảm bảo income cao, Tip cao. bao lương  $1,000-$1,200/tuần. trên chia 6/4 (bao lương quanh năm). Chỗ làm việc thoải mái, vui vẻ, hòa đồng. Có phòng ở riêng, có wifi. Nếu bạn đang cần chỗ làm ổn định và lâu dài thì CLASSY NAILS là thích hợp nhất. Mọi chi tiết xin liên lạc TINA .575-942-8717 or 575-942-2544

Classy Nails & Spa | 2827 N Dal Paso St, Hobbs, NM - 88240

Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $1000/ 6 Ngày Thợ Chan Tay Nước Có Chỗ Ở In New Mexico


Tiệm nails tiểu bang New Mexico cần thợ nails nam nữ có kinh nghiệm , chân tay nước. Bao lương $1000/ 6 ngày. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Có chỗ cho thợ ở xa. không khí làm việc vui vẻ hòa đồng. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc 505-327-7775 or 505-635-3479

Phone: (505) 635-3479 | Area: Farmington, New Mexico


Cần Thợ Nails Nam, Nữ bao lương quanh năm $ 1.000- $ 1.500/ tuần In Hobbs, New Mexico


Tiệm Rose Nails&Spa 2114 N Turner st, Hobbs, NM 88240 cần thợ Nails nam và nữ biết làm everything ( vợ chồng Ok), bao lương quanh năm từ $ 1100-$1500/ tuần tuỳ theo tay nghề và khả năng làm việc. Gọi vô đi làm liền, income đảm bảo vì tiệm ít thợ, tips good, tiệm có chỗ ở thoải mái cho thợ ở xa, wifi đầy đủ, chỗ làm vui vẻ hoà đồng, tiệm sạch sẽ, chủ vui tính.
Anh chị em đồng nghiệp có nhu cầu xin gọi :Thao 408-618-6666 or Kim Anh 408-926-9999.

Rose Nails&Spa | 2114 N Turner st , Hobbs ,NM 88240

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: