Cần Gấp Thợ Nails Bao Lương $4500-$6000/tháng In Clarksville TN

Cần thợ nail làm lâu dài, biết làm bột giỏi và tay chân nước. Thợ phải có bằng 600 giờ, hoặc 5 năm khai thuế liền. Tiệm ở ngay cửa trại lính, khách rất dễ. Bao lương $4500-$6000/tháng, trên ăn chia. Tiền tip lấy ra liền. Có chỗ ở thoải mái cho thợ ở xa, Muốn ở riêng một mình cũng có phòng luôn. Bảo đảm chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số phone   931-624-9708 Cell

Q Nail Spa |100 Quin Ln, Clarksville, Tennessee

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: