Cần Thợ Nails Gấp Bao Lương $ 900 -$ 1000/ 6 Ngày In Marshall Texas

Tiệm đang cần thợ nail biết làm bột chân tay nước, thợ làm everything càng tốt. Tiệm rất đông khách, khách lịch sự, chủ dễ thương. Bao lương thợ nữ $1000/ 6 ngày, thợ nam $900/ 6 ngày. Không khí làm việc vui vẻ, hòa đồng. Có chỗ ở cho thơ ở xa.  Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc  call or text 469-999-7001, 903-407-4684

Phone: (469) 999-7001  | Area: Marshall, Texas

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: