Cần Gấp Thợ Nails Bột Và Chân Tay Nước In Stevens Point WI

Cần thợ nail kinh nghiệm nữ biết làm bột hoặc chân tay nước, (Vợ chồng ok). Bao lương $1200/ tuần (6 ngày), trên ăn chia, thợ tay chân nước bao $900/ tuần (6 ngày). Tiệm khu mỹ trắng 100%, khách sang. Có chỗ cho thợ ở xa. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng, chủ dễ chịu. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc :  715-326-0192

U S Nails | 3421 Main St, Stevens Point W

Cần Thợ Nails Gấp giỏi tay nghề In Wausau, Wi

Tiệm T Pro Nails 4160 Rib Mountain Dr,Wausau, Wi 54401, Cần thợ nail giỏi tay nghề, biết làm tất cả, sẽ bao lương tuỳ theo tay nghề. Tiệm nails lớn nhất vùng và đẹp,Tiệm nằm trong khu Mỹ trắng 100%, tips cao, bao Lương $ 2200/2 tuần. Ngoài ra tiệm cũng cần thợ CTN % shellac only,bao lương $1800/2 tuần. Mọi chi tiết anh chị em đồng nghiệp liên lạc: 715- 393-9339.
* Cần Người coi trẻ 6 tuổi và 2 tuổi ở Wausau,Wi. Xin liên lạc: 715-393-9339

T Pro Nails | 4160 Rib Mountain Dr, Wausau, Wi 54401


Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: