Cần bán tiệm nail income 1.5 M/năm, và sẽ còn phát triển hơn nữa. Tiền rent luôn CAM $2300. lease còn 7 năm và 5 năm option. Hiện tại tiệm có 14-15 thợ . Income có giấy tờ chứng minh hẳn hoi. Bảo đảm 1 năm gỡ vốn. Chỉ tiếp người thật lòng muốn mua xin anh chị đừng gọi đùa giỡn .Xin liên lạc 614- 318-5074

Perfect Nails | 2499 Hilliard Rome Rd, Hilliard, OH 43026

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: