Cần thợ nails nam, nữ. Ưu tiên cho thợ biết làm everything ( phải làm được chủ nhật ). Lương từ $800-$1200/tuan. Tiệm khu Mỹ trắng, khách lịch sự, giá nails cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng, chủ dễ thương. Có ngày nghỉ lễ lớn cho thợ. Ai thật lòng muốn tìm chỗ làm lâu dài và vui vẻ xin liên lạc: 407-739-4773.
 Monday to Saturday : 9h30-19h30
 Sunday : 11h-17h

Envy Nails & Spa | 5224 Red Bug Lake Rd , Winter Springs FL

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: