Cần Thợ Bột Pink & White, Chân Tay Nước, DIP NAIL, GEL, WAXING bao lương $1200/tuần.Tiệm khu đông đúc, khách sang, típ nhiều. Môi trường làm việc thoải mái, chủ công bằng. chi tiết xin liên lạc: (575) 265-9669 / (575) 763-3635 or (575) 769-0700

Phone: (575) 265-9669 | Area: Clovis, New Mexico ( Zipcode: 88101 )

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: