Cần thợ nail có kinh nghiệm, làm SNS, gel, chân tay nước, bột càng tốt, thợ có bằng SC càng tốt. Thợ có kinh nghiệm bao lương từ $4000- 6000/ tháng. Tiệm khu Mỹ trắng, giá cao, tip hậu. Làm việc không khí vui vẻ, hòa đồng. Có chỗ ở cho thợ ở xa, thoáng mát sạch sẽ. Gọi đi làm liền, mọi chi tiết liên lạc: 843-424-4474 hoặc phone tiệm 843-712-1293.

Famous Nails | 1774 Pine Island Rd, Myrtle Beach, SC - 29577

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: