Tiệm Pro NailsSpa Lash ở Barker Cypress & I10 Cần gấp nhiều thợ nail kinh nghiệm bột làm full time or part time, chổ làm việc vui vẻ, thoải mái. Rất cần thợ có tâm làm lâu dài. Bao lương $ 800/ tuần & Up tùy theo khả năng. Anh chị em đồng nghiệp thật lòng xin gọi 832-446-7939. Thanks

1855 Barker Cypress Rd Ste 180 Houston, TX 77084

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: