Oasis Spa Cần gấp thợ nail tay chân nước hoặc thợ everything càng tốt. Thợ phải có bằng West Virginia. ( chủ có thể giúp thợ đổi bằng ). Tiệm khu mỹ trắng, giá nails cao nhất Charleston, tip good. Tiệm trong khu shopping center. Bao lương hoặc ăn chia tùy theo khả năng.  Có chỗ cho thợ ở xa, chỗ làm vui vẻ ,công bằng. Thật lòng quan tâm xin liên lạc Vi: 304-767-4241.
Email: oasisspawv@gmail.com
Facebook: Oasisspawv

Oasis Spa | 33rhl Blvd South Charleston, South Charleston, WV 25309

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: