Tiệm Midtown Nails ở Tuscaloosa, AL. Cần gấp thợ nail, nhiều thợ nail vui vẻ, biết làm everything và thợ chân tay nước, không biết làm sẽ training. Bảo đảm lương từ $1000- $1500/ tuần, nếu cần sẽ bao lương. Tiệm có chỗ cho thợ ở xa, chủ tiệm làm việc hòa đồng, không khí gia đình. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết: (205) 454-2723 ( Ms.Trang) or (205) 349-1234 (w).

Midtown Nails | 1800 McFarland Blvd E Ste 428, Tuscaloosa, AL 35404

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: