Cần sang tiệm Nail vùng Fort Lauderdale, khu Mỹ trắng, tiệm đẹp sạch sẽ, không cần chỉnh sửa. Tiệm có 15 bàn, 12 ghế pedicure chair, hiện tại có 8 thợ đang làm. Income ổn định, good location.
Gi á cả thương lượng.  Nếu ai thật lòng muốn xem xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 954-294-8757 gặp Thảo.

Phone: (954) 294-8757 | Area: Fort Lauderdale, Florida

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: