Cần Gấp Thợ Chân Tay Nước Everything Dipping Càng Tốt Làm Vùng Cooper City FL

Cần thợ nail gấp, cần thợ làm chân tay nước, everything, dipping càng tốt. Thợ nam/ nữ đều được, tiệm khu Mỹ trắng, tip cao. Nếu làm everything bao lương $1000-$1200/ tuần, chân tay nước $800-$900/ tuần. Bao lương hơn ăn chia 6/5, 3/5. Có chỗ ở cho thợ ở xa, tiệm mở cửa 7 ngày/ tuần, tiệm làm không khí vui vẻ, hòa đồng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 954-252-6111 (w) hoặc chị Cindy 305-332-8982. 

Nail & Spa Studio II​ | 4706 S Flamingo Rd, Cooper City, FL 33330

Cần Thợ Cho 3 Tiệm Nails Income $4000-$7000 In Florida

Tiệm cần nhiều thợ nails ở 3 locations: Bradenton, Sarasota, and Jupiter fl. Cả 3 Tiêm rất busy. Income $4000-$7000 / tháng, tip $300-$700/ Tuần. Chân nước $26-$105, gel manicure $35/$40. Dipping no manicure $45/ $55, dipping with manicure $55/ $65, fs$32, fs+gel $50, pink/ white $47. Nếu Anh chi nào ở các khu vực này cần việc làm xin goi 9419009415 or 9415381701. Không khí làm việc vui vẻ, chủ hòa đồng.

Area: Sarasota, FloridaPost a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: