Tiệm City Nails & Spa ở Murfreesboro, TN. Cần thợ nail full time biết làm bột and dip. Thợ nails có bằng Tennessee. Bao lương or ăn chia  tùy theo khả năng. Thợ ở xa có chỗ ở nếu cần.Chỗ làm không khí gia đình. Để biết thêm chi tiết vui lòng liên lạc Ms. Thủy  615-987-6225 or  629-201-8440

City Nails & Spa ở Murfreesboro, TN.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: