Tiệm Luxury Nails in Ocala FL cần gấp thợ nail nữ có kinh nghiệm làm bột, Pink and White, Gel, Dipping. Bao lương từ $1200-$1500/tuần and up cho thợ giỏi. Tiệm khu mỹ trắng, khách sang, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Chủ công bằng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc 352-812-3171 hoặc 352-694-0945.

Luxury Nails | 3035 SE Maricamp Rd Suite 111, Ocala FL

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: