Tiệm Pro Nail ở Wausau Wisconsin cần gấp thợ nail nữ làm bột và chân tay nước. Bao luong $5500/tháng, trên chia. Tiệm khu mỹ trắng , tip cao, có chỗ cho thợ ở xa, thoáng mát sạch sẽ có xe cho thợ đi chung. Sẽ giúp thợ đổi bằng. Không khí chỗ làm vui vẻ và hòa đồng. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc : 715-302-3558 Trang hoặc 715-849-9910

Pro Nails | 354 S 18th Ave, Wausau, Wisconsin

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: