Cần Thợ Nails Bao Lương + Tip Cao Có Chổ ở Cho Thợ Xuyên Bang

Cần gấp thợ Chân Tay Nước, vùng Virginia Beach (zip code 23455) khu Mỹ Trắng lịch sự, tip cao, tiệm ít thợ, không tranh giành, Income ổn định (bao lương tùy theo tay nghề), trên ăn chia. Cần người có ý định lâu dài. Full time or part time. Có chỗ ở cho thợ xuyên bang. Thêm chi tiết gọi ngay : phone tiệm (757)416-6863 hoặc cell phone (786)502-0021.( có thể nhắn tin). Thanks.

D & Q Nail Spa | 4701 Shore Dr, Ste 109, Virginia Beach 23455

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: