NHỮNG NGHỊCH LÝ KHI CHA MẸ BẢO LÃNH CHO CON & CON BẢO LÃNH CHA MẸ

Cha mẹ hoặc anh chị em bảo lãnh cho con đẻ hoặc con nuôi độc thân hay có gia đình trên hay dưới 21 tuổi và anh chị em ruột hay chị em nuôi, nếu đương đơn tức người được bảo lãnh có vợ hoặc con dưới 21 tuổi thì được đi theo nghĩa là cháu nội cháu ngoại dâu rễ hoặc em dâu em rễ cháu gọi bằng chú, bằng bác, bằng dì bằng cô, bằng cậu được đi theo tuốt luốt nghe ra rất chi là nhân văn hợp lý và nhân đạo!
 Nghịch lý bảo lãnh cha mẹ và con sang Mỹ, người Việt cần lưu ý
Nhưng ngược lại con cái bảo lãnh cho cha mẹ đẻ hoặc cha mẹ nuôi thì vợ hoặc chồng hay nói rõ hon là cha mẹ đẻ hay nuôi hoặc anh chị em ruột hay cùng cha khác mẹ với mình và các con nhỏ tức là em ruột hoặc em nuôi hay anh chị em cùng cha cùng mẹ hoặc khác cha khác mẹ của mình dưới 21 tuổi lại không được đi cùng.
Mặc dầu có những ông cha, bà mẹ khi con đã trên 21 tuổi rồi thậm chí có cháu nội cháu ngoại rồi nhưng vẫn còn mang bầu và vẫn tiếp tục sinh em bé, khi bà mẹ chưa sinh em bé thì được đi còn nếu chưa đi mà sinh thì đứa bé không được đi cùng!

Khi được hỏi điều nầy thì những người có trách nhiệm về Di trú Hoa Kỳ giãi thích rằng Cha mẹ anh chị em bảo lãnh là thuộc diện F , diện nầy cho phép vơ chồng con cái di theo thời gian giới hạn và theo chỉ tiêu ấn định từng năm nên phải theo lịch thời gian chờ đợi 26 tháng cho đến 14 năm.

Còn con bảo lãnh cha/mẹ là diện ưu tiên chỉ cho phép đương đơn chính không có người đi kèm và ưu tiên nên không bị giới hạn thời gian cũng như chỉ tiêu hằng năm vì vậy thời gían chờ đợi chỉ 8-12 tháng

Luật Di Trú là như vậy nên chỉ biết ok ok và yes yes mà thôi!

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: