CÁCH THỨC XIN CHUYỂN THÀNH CÔNG
THẺ XANH 2 NĂM SANG 10 NĂM

Những nội dung quang trọng thường trú nhân có điều kiện nên biết

Nhiều người Việt là thường trú nhân có điều kiện (thẻ xanh 2 năm) tại Mỹ lâu nay không hiểu hoặc có hiểu biết rất ít về tính chất quan trọng của thẻ xanh 02 năm và thời gian 02 năm mà Luật di trú yêu cầu họ phải thỏa mãn một số điều kiện để được chuyển sang tình trạng thường trú nhân vĩnh viễn (thẻ xanh 10 năm). Và do vậy, hậu quả là rớt phỏng vấn, không được cấp thẻ xanh 10 năm, và bị buộc phải về Việt Nam, và gần như không còn còn hội để nhập cảnh trở lại Mỹ.
 Định cư Mỹ: Cách thức xin chuyển thẻ xanh 2 năm sang 10 năm thành công
Để hỗ trợ cho những thường trú nhân có điều kiện (thẻ xanh 02 năm) duy trì tình trạng và bảo đảm thỏa mãn điều kiện để được cấp thẻ xanh 10 năm theo luật định mà thường trú nhân có điều kiện cần lưu ý sau đây:

I - Cách thức để có thẻ xanh 02 năm:

Thẻ xanh 02 năm được cấp theo 02 cách phổ biến sau đây:
1 - Thông qua việc kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân mà thời gian kết hôn chưa đủ 02 năm.

2 - Thông qua việc đầu tư vào Mỹ theo diện visa đầu tư định cư (visa EB-5).

Cho dù được cấp thẻ xanh 02 năm theo bất cứ cách nào, thì người có thẻ xanh 02 năm cũng phải đảm bảo tất cả các điều kiện theo Luật di trú để được cấp thẻ xanh 10 năm.

II - Những điều kiện cần có để được cấp thẻ xanh 10 năm:

1 - Để được nộp đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm, hôn nhân của bạn phải thuộc một trong các trường hợp sau đây sau đây:

a. Bạn phải đảm bảo việc hôn nhân vẫn còn tồn tại sau 02 năm kể từ ngày kết hôn đối với người vợ/chồng mà bạn đã đăng ký kết hôn. Con bạn có thẻ xanh 02 năm theo bạn cũng được đứng chung đơn với bạn để xin cấp thẻ xanh 10 năm.

b. Nếu bạn là đứa trẻ mà trước đó chưa có thẻ xanh 02 năm theo cha/mẹ bạn, thì nay khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, bạn có thể được thêm vào đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm với cha/mẹ bạn.

c. Người có thẻ xanh 02 năm là người góa chồng, góa vợ nếu hôn nhân trước đó của bạn với người công dân Mỹ đã chết là thật.

d. Bạn có thẻ xanh 02 năm, và hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ là thật nhưng bạn đã ly hôn trong thời gian 02 năm sống chung, thì bạn cũng được tự nộp đơn xin thẻ xanh.

e. Hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ hay thường trú nhân là thật; tuy nhiên, bạn hay con bạn bị chính người công dân Mỹ hay thường trú nhân này ngược đãi, bạo hành hoặc bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn do chính người này gây ra.

2 - Thủ tục nộp đơn để xin chuyển thẻ xanh từ 02 năm sang 10 năm:

a. Người có thẻ xanh 02 năm phải cùng người vợ/chồng là công dân Mỹ hay thường trú nhân của họ đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm và nộp đến Sở Di trú. Người có thẻ xanh 02 năm trong trường hợp này phải nộp đơn trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn của thẻ xanh 02 năm.

b. Nếu đã ly hôn với người vợ/chồng công dân Mỹ hay thường trú nhân, hay là góa vợ, góa chồng, hoặc là bị bạo hành, ngược đãi, thì được tự nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Người có thẻ xanh 02 năm trong trường hợp này có thể nộp đơn bất cứ lúc nào sau khi nhận được thẻ xanh 02 năm. Trong trường hợp này, người có thẻ xanh 02 năm phải cung cấp chứng cứ chứng minh việc gặp khó khăn nếu bị trục xuất về Việt Nam.

c. Đứa trẻ cũng được đứng chung đơn với người cha/mẹ để xin thẻ xanh 10 năm nếu đứa trẻ cũng nhận được thẻ xanh trong vòng 90 ngày kể từ ngày người cha/mẹ nhận được thẻ xanh 02 năm. Nếu đứa trẻ nhận được thẻ xanh 02 năm lâu hơn 90 ngày kể từ ngày người cha/mẹ nhận được thẻ xanh 02 năm, thì phải nộp đơn riêng để xin thẻ xanh 10 năm cho đứa trẻ.

d. Trong trường hợp nộp đơn trễ hạn, thì người xin thẻ xanh 10 năm phải có giải trình, kèm với chứng cứ chứng minh sự kiện bất khả kháng hay nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không thể nộp đơn trong thời hạn quy định.

3 - Thẻ xanh 02 năm không được phép gia hạn, và đương nhiên mất hiệu lực sau thời hạn 02 năm được cấp.

Bạn phải nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm trong vòng 90 ngày trước ngày thẻ xanh 02 năm hết hạn. Thông thường, sau khi bạn nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, Sở di trú sẽ gia hạn thời hạn cư trú của bạn thêm 01 năm để xem xét giải quyết việc cấp thẻ xanh 10 năm. Nếu Sở di trú từ chối đơn xin thẻ xanh 10 năm, thì việc gia hạn 01 năm cũng tự động mất hiệu lực, và bạn tự nguyện rời khỏi nướ Mỹ hoặc sẽ bị trục xuất về Việt Nam.

4 - Trong thời hạn gia hạn 01 năm sau khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm.

Người có thẻ xanh 02 năm vẫn được hưởng các quyền như người có thẻ xanh 02 năm, bao gồm du lịch, làm việc, đi học, ….

III - Những nội dung mà Sở di trú thường quan tâm để xác định tính chân thực của việc kết hôn:

Sở Di trú Mỹ cấp thẻ xanh 02 năm cho những thường trú nhân có điều kiện thông qua cách kết hôn với công dân Mỹ hay thường trú nhân nhằm mục đích để kỹ tra xem liệu hôn nhân của họ là thật hay giả. Việc kiểm tra thật hay giả thông thường trả qua 02 giai đoạn sau:

a. Trong khi phỏng vấn thẻ xanh 2 năm:

Sở Di trú thường sẽ hỏi những nộp dung sau đây:
- Các nội dung khai trong đơn bảo lãnh và đơn xin thẻ xanh, bao gồm thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, … của người bảo lãnh và người được bảo lãnh;
- Giờ giấc làm làm việc, sinh hoạt của vợ chồng;
- Những đặc điểm cơ thể của vợ chồng, mà theo lẽ thông thường, đã là vợ chồng thật sự, thì phải biết được;
- Thông tin về những người thân trong gia đình của vợ chồng, như cha mẹ, anh chị em, con cháu, …
- Thông tin về những người làm chứng, và bạn bè của vợ chồng;

b. Trước hoặc sau khi phỏng vấn thẻ xanh:

Thông thường, nếu trong khi phỏng vấn, Sổ Di trú nhận định hồ sơ là rõ ràng và đầy đủ chứng cứ, thì Sở si trú sẽ quyết định cấp ngay thẻ xanh 10 năm. Tuy nhiên, do hiện nay tình trạng khách du lịch và du học sinh Việt Nam sử dụng việc kết hôn giả để ở lại Mỹ quá nhiều, nên Sở di trú thường không quyết định cấp thẻ xanh 10 năm ngay trong khi phỏng vấn, mà sẽ thực hiện việc xem xét, kiểm tra lại trước khi quyết định cấp thẻ xanh 10 năm. Việc kiểm tra thường được thực hiện trước và sau khi phỏng vấn thông qua  những cách phổ biến và nội dung sau đây:
- Gọi điện thoại bất ngờ cho người thân trong gia đình;
- Gọi điện thoại bất ngờ cho người làm chứng hay bạn bè;
- Bất ngờ viếng thăm và kiểm tra thực tế tại nhà.

Thủ tục xin đổi thẻ xanh 2 năm sang thẻ xanh 10 năm  bao gồm nộp đơn vào sở di trú để xin chuyển đổi visa, lăn tay, và buổi phỏng vấn với sở di trú trước khi được cấp thẻ xanh. Tại buổi phỏng vấn, đương đơn phải sẵn sàng để chứng minh rằng mối quan hệ vợ chồng của họ lại thật sự.

THỜI GIAN YÊU CẦU:
Thời gian chờ đợi cho hồ sơ xin thẻ xanh tại thời điểm này khoảng từ 3 - 5 tháng.

HỒ SƠ YÊU CẦU:
Giấy tờ cần thiết để nộp đơn xin thẻ xanh vĩnh viễn:
- Đơn I-751 tải tại link http://www.uscis.gov/i-751.
- Giấy hôn thú.
- Copy thẻ xanh 2 năm.
- Bill điện nước, gas, điện thoại…
- Giấy tờ bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhân thọ.
- Giấy khai sinh con chung của 2 người ( nếu có ).
- Giấy khai thuế chung của 2 người trong vòng 2 năm qua.
- Giấy hợp đồng thuê nhà chung, ngân hàng chung của 2 người.
- Tất cả những tài sản đứng tên chung 2 người.

PHÍ BẢO LÃNH NỘP CHO USCIS:
- Phí nộp đơn thay đổi tình trạng di trú: $1,140
- Phí nộp hồ sơ bảo lãnh: $535
- Phí lăn tay : $85

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: