Trong giới làm nail, không ít người từ chủ cho đến thợ đều e ngại khu vực có đông người da màu. Theo các chủ tiệm nail, phần lớn những vụ cãi nhau, đánh nhau, đều xảy với khách da màu với lý do họ không hài lòng dịch vụ, không trả tiền. Khách da màu đòi hỏi nhiều nhưng ít khi cho tiền tip, cũng là lý do thợ không thích người da màu.
nguoiviet.club
nguoiviet.club
Người nhịn tiếng sống hòa thuận ... xa sứ xa quê hương .... người ta qua đó làm ăn chân chính bằng công sức của mình .. bộ làm nail là xấu hả .. nghề nào cũng là cái nghề miễn chân chính. Đâu phải trộm cắp  . Nhiều khi mấy người bình luận ăn với nói .. ko biết suy nghĩ sao ak ..

Post a Comment

Previous Post Next Post

Bạn nên xem thêm bài này: