Advanced System Font Changer cho bạn được phép thay đổi phông chữ hệ thống trong Windows 10

 Mặc dù Microsoft cung cấp nhiều tùy chọn để tùy chỉnh chủ đề, màu sắc, v.v. Tuy nhiên, không có tùy chọn thân thiện với người dùng để thay đổi phông chữ trên Windows 10. Mặc dù bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ bằng cách thay đổi tỷ lệ, nhưng bạn không thể thay đổi họ phông chữ mặc định. Microsoft đã sử dụng phông chữ Segoe UI, trông rất tuyệt. Tuy nhiên, nếu bạn không thích phông chữ này và muốn thử một phông chữ khác trên máy tính, bạn có thể làm như sau.

Advanced System Font Changer cho bạn được phép thay đổi phông chữ hệ thống trong Windows 10

Sử dụng phần mềm miễn phí có tên Advanced System Font Changer. Bạn có thể sử dụng Advanced System Font Changer để thay đổi phông chữ hệ thống mặc định trong Windows 10/8/7. Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ, điều chỉnh khoảng cách biểu tượng, chiều cao menu, chiều cao cuộn, chiều cao tiêu đề, chiều rộng cuộn và hơn thế nữa! Bạn cũng có thể khôi phục phông chữ hệ thống mặc định.

Thay đổi phông chữ hệ thống trên Windows 10

Ứng dụng chuyển đổi phông chữ hệ thống nâng cao cho phép bạn thay đổi phông chữ-

  • Thanh tiêu đề
  • Thực đơn
  • Hộp tin nhắn
  • Tiêu đề bảng
  • Biểu tượng
  • Chú giải công cụ

Bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để thay đổi kích thước phông chữ. Ngoài ra, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách biểu tượng, chiều cao menu, chiều cao cuộn, chiều cao tiêu đề, chiều rộng cuộn, v.v. Để bắt đầu sử dụng công cụ này, bạn cần tải xuống và mở công cụ di động này.

Nhấp vào một tùy chọn để thay đổi phông chữ. Ví dụ: nếu bạn muốn thay đổi phông chữ của thanh tiêu đề, hãy nhấp vào tùy chọn này.

Advanced System Font Changer cho bạn được phép thay đổi phông chữ hệ thống trong Windows 10

Tiếp theo, bạn có thể chọn họ phông chữ, trọng lượng phông chữ và kích thước phông chữ. Sau khi chọn, hãy nhấp vào nút "Áp dụng". Do đó, bạn cần đăng xuất khỏi máy tính và đăng nhập lại để xem các thay đổi.

Nếu bạn muốn thay đổi khoảng cách biểu tượng hoặc chiều cao / chiều rộng của menu, hãy chuyển từ tab "Nét" sang điều hướng "Nâng cao". Tại đây, bạn sẽ nhận được tất cả các tùy chọn mà bạn cần.

Phần mềm này được thiết kế để lấp đầy khoảng trống do quyết định của Microsoft ngừng đặt tùy chọn kích thước phông chữ được hệ thống sử dụng trong Bản cập nhật Windows 10 Creator.

Tải xuống miễn phí trình chuyển đổi phông chữ hệ thống nâng cao

Do đó, nếu muốn, bạn có thể tải xuống công cụ này từ đây. Công cụ này tạo bản sao lưu sổ đăng ký Windows trước khi thay đổi phông chữ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên tạo điểm khôi phục hệ thống trước khi sử dụng công cụ này.

Bài viết liên quan: