Cách ngăn chặn máy tính tự động cập nhật từ Windows 10 lên Windows 11

 Mọi máy tính Windows 10 được cấp phép đều có thể được cập nhật miễn phí lên Windows 11. Nhưng so với các phiên bản trước của hệ điều hành, việc cập nhật lên Windows 11 phải tuân theo các yêu cầu về TPM 2.0, khởi động an toàn và bộ xử lý. Nguyên nhân mới là nhiều người không mặn mà và tiếp tục sử dụng Windows hiện tại.

Cách ngăn chặn máy tính tự động cập nhật từ Windows 10 lên Windows 11

Nếu máy tính của bạn đủ điều kiện để nâng cấp, Windows 11 sẽ tự động được tải xuống thông qua Windows Update. Tuy nhiên, nếu không muốn nâng cấp lên Windows 11 khi nhận thấy phiên bản này chưa thực sự hoàn thiện hoặc không cần thiết thì bạn nên tắt tính năng tự động cập nhật Windows 11 trên hệ thống của mình.

Bạn có thể buộc hệ thống ngừng cập nhật lên Windows 11 bằng một trong các cách sau.

Sử dụng Trình chỉnh sửa Chính sách Nhóm:

Bạn mở Search > nhập gpedit để mở Group Policy Editor.

Khi cửa sổ "Trình chỉnh sửa chính sách nhóm" mở ra, điều hướng đến Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update > Windows Update for Business.

Cách ngăn chặn máy tính tự động cập nhật từ Windows 10 lên Windows 11

Từ Windows Update for Business, bạn bấm đúp vào Select the target feature update version ở khung bên phải. Sau đó, bạn bấm chọn Enabled > nhập 21H2 tại Target Version for Feature updates > bấm OK.

Cách ngăn chặn máy tính tự động cập nhật từ Windows 10 lên Windows 11

Sau cùng, bạn cho máy tính khởi động lại. Sau khi Khởi động lại, Windows 10 sẽ không nhận được bản cập nhật Windows 11 nữa.

Sử dụng Registry Editor:

Bạn mở Search > nhập regedit > Enter để mở cửa sổ Registry Editor.

Bạn điều hướng tới HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. Nếu không thấy khóa WindowsUpdate thì bạn bấm chuột phải lên Windows > New > Key và đặt tên khóa là WindowsUpdate.

Cách ngăn chặn máy tính tự động cập nhật từ Windows 10 lên Windows 11

Từ WindowsUpdate, bạn bấm chuột phải lên khung phải > New > DWORD (32-bit) value và đặt tên là TargetReleaseVersion. Bạn bấm đúp TargetReleaseVersion > đặt 1 vào Value data > bấm OK.

Tiếp tục, từ WindowsUpdate bạn bấm chuột phải > New > String Value > đặt tên TargetReleaseVersionInfo. Bạn bấm đúp TargetReleaseVersionInfo > nhập 21H2 vào hộp Value data > bấm OK.

Cách ngăn chặn máy tính tự động cập nhật từ Windows 10 lên Windows 11

Cuối cùng, đóng cửa sổ trình chỉnh sửa sổ đăng ký và khởi động lại máy tính để cài đặt có hiệu lực.

Lưu ý: Việc dừng cập nhật Windows 11 sẽ ảnh hưởng đến việc nhận các bản cập nhật Windows quan trọng. Tuy nhiên, bạn có thể cập nhật thủ công thông qua Danh mục Windows Update.

Bài viết liên quan: