Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

 Microsoft đã giới thiệu Hệ thống con Windows dành cho Android, còn được gọi là WSA, cho phép bạn chạy các ứng dụng Android cục bộ trên PC Windows 11.

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Mặc dù nguyên lý hoạt động thực tế của công nghệ cho phép bạn chạy các ứng dụng Android trên Windows hơi phức tạp nhưng Microsoft khuyến khích nó có sẵn trong Microsoft Store để thuận tiện cho người dùng.

Vì WSA là một trong những thành phần quan trọng nhất để chạy các ứng dụng Android trên máy tính Windows của bạn, nó phải được cập nhật, nếu không nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tương tác của bạn với ứng dụng. Ứng dụng Android.

Nếu có lỗi trong ứng dụng Android bạn đang sử dụng, vui lòng cập nhật Hệ thống con Windows dành cho Android ngay lập tức để giải quyết vấn đề.

Cập nhật từ Microsoft Store:

Một cách nhanh chóng và dễ dàng để cập nhật hệ thống con Windows cho Android.

Bạn mở Microsoft Store.

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

 Nhấp vào mục Library sẽ thấy các bản cập nhật có sẵn cho tất cả các ứng dụng được cài đặt trên hệ thống.

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Bạn đang tìm kiếm  Windows Subsystem for Android. Nếu bạn không thấy, hãy nhấp vào  Get updates để tìm kiếm các ứng dụng có bản cập nhật.

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

 Khi bạn tìm thấy hệ thống con Windows Subsystem for Android, hãy nhấp vào Update.

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Ngoài ra, nếu bạn muốn Windows Subsystem for Android tự cập nhật, vui lòng nhấp vào biểu tượng avatar ở góc trên bên phải> App settings > bật App Updates. Khi tùy chọn này được bật, Microsoft Store sẽ tự động cập nhật lên phiên bản mới của Hệ thống con Windows dành cho Android và tất cả các ứng dụng khác trên Windows 11

Cập nhật bằng cách Windows Terminal

Bạn cũng có thể thực hiện cập nhật Windows Subsystem for Android bằng Windows Terminal.

Bạn có thể tìm Windows Terminal trong trình đơn Start hay Search.

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Bạn nhập / dán đoạn mã bên dưới> nhấn Enter.

winget uninstall “Windows Subsystem for AndroidTM”

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Sau khi gỡ cài đặt, gõ / dán đoạn lệnh sau> nhấn Enter. Thao tác này sẽ trả về kết quả tìm kiếm của ứng dụng trong cửa sổ.

twinget search “Windows Subsystem for AndroidTM”

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Sau khi xác nhận tên ứng dụng và tính khả dụng của nó, hãy nhập / dán lệnh sau> nhấn Enter. Thao tác này sẽ cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng có sẵn trên hệ thống.

winget install “Windows Subsystem for AndroidTM”

Cập nhật Windows Subsystem for Android trên hệ điều hành Windows 11

Đóng cửa sổ đầu cuối Windows. Bạn mở ứng dụng Android để kiểm tra.

Bài viết liên quan: