Link 195 - Yêu cầu thay đổi ngày sinh

Link 195 - Yêu cầu thay đổi ngày sinh
Link 195 - Yêu cầu thay đổi ngày sinh
Link 195 nếu bạn không thể thay đổi ngày sinh quá số lần cho phép thì hãy vào link này, bạn có thể thoải mái thay đổi ngày tháng năm sinh mà không bị giới hạn. Link 195 là viết tắt của Link contact: https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

Viết tắt của nó là lấy 3 số cuối là 195. Để biết cách sử dụng chi tiết, mời các bạn xem hướng giải quyết chi tiết tiết trong bài viết sau.

Cách sử dụng Link 195 đổi ngày sinh trên Facebook

Bước 1: Đăng nhập tài khoản facebook cần đổi ngày tháng năm sinh rồi vào Link 195

Bước 2: Điền đầy đủ ngày sinh mới của bạn cần thay đổi và chọn Đây là ngày sinh thật của tôi và nhấn gửi

Link 195 - Đổi ngày sinh quá số lần cho phép
Link 195 - Đổi ngày sinh quá số lần cho phép

Lời kết

Sau khi bạn gửi yêu cầu đi thì khoảng 5 đến 10 phút thì Facebook sẽ phản hồi và thay đổi ngày sinh mới cho bạn, chúc bạn thành công.
Bài viết liên quan: