Thư mục Appdata nằm ở đâu trên Windows 11?

 Thư mục appdata đã là một phần của Windows trong nhiều năm. Đây là thư mục phải có cho tất cả người dùng và mỗi người dùng được cấu hình trên hệ thống Windows đều có thư mục appdata riêng.

Thư mục Appdata nằm ở đâu trên Windows 11?

Trong thư mục này, bạn sẽ tìm thấy ba thư mục khác: Local, LocalLow và Roaming. Ứng dụng bạn cài đặt trên Windows sẽ tạo thư mục riêng ở một trong ba thư mục này.

Thư mục AppData trên Windows 11

Thư mục AppData vẫn tồn tại trên Windows 11. Bạn cần biết vị trí của thư mục này vì các tệp được lưu trữ trong đó. Hồ sơ Chrome của bạn sẽ được lưu vào một trong các thư mục con của nó. Khi bạn gỡ cài đặt một ứng dụng, nó có thể để lại các thư mục và tệp cục bộ trên hệ thống của bạn mà bạn phải xóa theo cách thủ công. Nếu bạn cố gắng gỡ cài đặt ứng dụng, bạn cũng có thể cần xóa thư mục của ứng dụng.

Hiển thị các mục ẩn

Thư mục AppData là một thư mục ẩn. Bạn có thể đang ở đúng thư mục, nhưng nếu các mục ẩn không được thiết lập để hiển thị, bạn sẽ không thấy thư mục AppData.

  • Mở trình khám phá tệp.
  • Nhấp vào menu "Xem"> "Hiển thị"> "Các mục ẩn".

Vị trí thư mục AppData-Windows 11

Thư mục AppData được tạo ở vị trí sau:

C: \ Users \ your username \ AppData

Thay thế phần YourUserName bằng tên người dùng thực của bạn.

Có nhiều cách để mở nhanh thư mục AppData mà không cần phải điều hướng đến thủ công mỗi khi bạn mở.

Mở thư mục AppData

Phương pháp 1:

Để mở thư mục AppData từ hộp chạy, hãy làm theo các bước sau.

  • Nhấn tổ hợp phím Win + R để mở hộp chạy.
  • Trong hộp thoại Chạy, nhập một điểm và nhấn Enter. Thư mục người dùng của bạn sẽ mở ra. Mở thư mục AppData trong thư mục người dùng.
Thư mục Appdata nằm ở đâu trên Windows 11 ?

Phương pháp 2:

Bạn có thể mở thư mục AppData từ hộp chạy và trình khám phá tệp.

  • Nhấn tổ hợp phím Win + R để mở hộp chạy.
  • Nhập% AppData% này vào hộp chạy và nhấn Enter.

Thay đổi vị trí thư mục AppData

Bạn có thể di chuyển thư mục AppData đến một vị trí khác mà không làm hỏng bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, đây không phải là một cách hay. Ứng dụng cần tìm thư mục AppData ở vị trí ban đầu của nó. Nếu nó không được tìm thấy, quá trình cài đặt có thể không thành công. Ngoài ra, các ứng dụng đã cài đặt có thể không phát hiện được những thay đổi trong vị trí của thư mục AppData và có thể ngừng hoạt động.

Thư mục AppData được tạo bởi Windows. Bạn có thể xóa nó, nhưng nó sẽ không giúp ích gì trừ khi bạn đang cố gắng làm cho hệ điều hành không sử dụng được hoặc gây ra sự cố với ứng dụng. Nếu bạn có quyền truy cập quản trị trên hệ thống, bạn có thể xem và truy cập vào thư mục AppData của những người dùng khác, nhưng không có phương pháp nào chúng tôi liệt kê sẽ cho phép bạn mở nó.

Bài viết liên quan: